Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 295174070.
Taikos pr. 68, LT-93219, Klaipėda. Tel.: (846) 34 60 05, el. paštas info@gilijosmokykla.lt

Veiklos gairės ir vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

Prioritetas - kūrybiškos, pilietiškai aktyvios, motyvuotos ir sveikam gyvenimo būdui pritariančios bendruomenės ugdymas.

Tikslai:

  1. Bendradarbiaujant visiems mokyklos bendruomenės nariams (tėvai, specialistai, pagalbos mokiniui pedagogai, klasės ir būrelių mokytojai) ir taikant individualius bei grupinius mokymosi metodus, maksimaliai išskleisti kiekvieno mokinio individualią pažangą.
  2. Kurti ir tobulinti aktyviai sportuojančią ir sveiką gyvenseną propaguojančią mokyklą.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti kokybišką ugdymo procesą.
  2. Mokiniui sudaryti individualias tobulėjimo galimybes, skatinant saviraišką, kritinį mąstymą ir motyvaciją.
  3. Užtikrinti kryptingą pedagogų profesinį tobulėjimą ir plėtoti tėvų švietimą.
  4. Kurti estetišką, integruotą, visa apimančią, sveikatai palankią, aplinką.

2018/2019 m.m. mokykloje mokosi 604 mokinių.

Ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai:

Pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 18 d.;
Antras pusmetis: 2019 m. vasario 21 d. – 2019 m. birželio 7 d.

Ugdymo dienos

Eil. Nr.

Renginys

Data

1.

Sveikatingumo diena

2018 Rugsėjo 28 d.

2.

Pažink sporto šakas

2018 Spalio 1 d.

3.

Kūryba iš mano rankų  2018 Spalio 26 d. 

4.

 Švenčių belaukiant

2018 Lapkričio 30 d.

5.

Išminties diena

2018 Gruodžio 4 d.

6.

Diena kitaip

2019 Sausio 21 d. 

7.

Verslumo ugdymo diena

2019 Kovo 6 d.

8.

Aš galiu

2019 Kovo 21 d.

9.

Kultūros diena

2019 Balandžio 4 d.

10.

Bendruomenės diena

2019 Balandžio 5 d.

11. Opa, opa po Europą 2019 Gegužės 29 d
12. Turizmo diena 2019 Birželio  3 d.
13. Mano augintinis 2019 Birželio 5 d.
14. Lik sveika, mokykla! 2019 Birželio 7 d.

Formaliojo švietimo programos:
Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis (390 KB)

Neformaliojo švietimo programos:
Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 29. Tvarkaraštis (307 KB)


Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Last modified on Pirmadienis, 18 Kovas 2019 09:50