Print this page

Džiugi žinia

Su visa mokyklos bendruomene norime pasidalinti džiugia žinia: „Gilijos“ pradinė mokykla pateko į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių šalies mokyklų sąrašą. Švietimo ir mokslo ministerija mokykloms atrinkti naudojo mokyklų išorinio vertinimo (pavyzdžiui, vienas iš kriterijų – sričių „Rezultatai“, „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“, „Lyderystė ir vadyba“ yra įvertintos ne žemesniu kaip trečiu lygiu) ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) duomenis.

Dėkojame visiems mokyklos bendruomenės nariams: mokytojams, mokiniams, specialistams, administracijai, pagalbos mokiniui specialistams, auklėtojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), nepedagoginiam personalui už bendrą kruopštų ir atsakingą darbą.